Hoitomuodot

Klassinen ja urheiluhieronta

Kokonaisuus

Yksinkertaisuudessaan se on erilaisten hierontaotteiden tarkoituksenmukaista soveltamista. Kyseessä on pehmytkudoksen käsittelyä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa hermo-, lihas- ja hengitysjärjestelmiin tai vaikuttaa verenkiertoon ja imunestekiertoon.

Hieronta on siis hoitotarkoituksessa tehtävää pehmeisiin kudoksiin kohdistuvaa painamista, jota hieroja tekee sivelyjen, hankausten, pusertelujen ja erilaisten taputusten myötä.

Hieronta on tavoitteellista. Rentoutuminen, kivun lievittäminen, paikallisen nestekierron ja aineenvaihdunnan edistäminen tai lihasjännityksen laukeaminen – hieronnan tavoitteita löytyy useita.

Urheiluhieronnalla pyritään vaikuttamaan myönteisesti urheilijan palautumiseen ja suorittamiseen. Hieronta ja lihashuolto ovat luontevia osia urheilijan arkea ja treeniä.

Jokaiselle ammattilaiselle muodostuu ajan myötä oma käsiala tehdä työtä. Siispä hierontakokemus saattaa olla varsin poikkeava kahden eri ammattilaisen välillä, vaikka tavoite on saada sama lopputulos aikaan.

Perinteinen jäsenkorjaus

Perinteinen jäsenkorjaus on suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva tehokas hoitomenetelmä, joka perustuu mobilisaatioon, kattaen koko tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien alueen.

Hoito on asiakkaan ja hoitajan välistä yhteistyötä elintoimintojen palauttamiseksi normaaliin tilaan asiakkaan omia liikeratoja hyväksi käyttäen. Silloin verenkierto, kudosnestekierto, hermotoiminta ja koko ihmisen energiajärjestelmä vapautetaan luonnolliseen tilaansa pehmeästi ilman kipua. Hoidossa katsotaan ihmistä aina kokonaisuutena, ja pyritään myös hoitamaan kokonaisvaltaisesti. Hoidettaessa ei käsitellä pelkästään pehmytkudoksia (lihaksia ja faskioita), vaan pureudutaan mobilisoinnin avulla myös luihin ja niveliin, vapauttaen mahdolliset virheasennot.

Tavoitteena palauttaa ihmisen kineettinen ketju tasapainoon hoitamalla kokonaisuutta.

 

Energiahoito

Energahoidot perustuvat ajatukseen siitä, että meissä virtaa energiaa, joka pitää meidät elossa. Ilman tuota energiaa keho ei toimisi. Aineenvaihdunta, solujen jakautuminen ym. kehon toiminnot tapahtuvat tämän energian vaikutuksesta.

Ihminen on terve, kun tämä energia pääsee virtaamaan vapaasti kehossa. Onnettomuuksien, tunneperäisten traumojen, kuona-aineiden kertymisen ja huonojen elintapojen seurauksena energiakierto voi kuitenkin tukkeutua eri puolilta kehoa. Riippuen siitä minne tukoksia/energiavajetta syntyy, alkaa fyysiseen kehoon ilmestyä erilaisia oireita. Kaikki sairaudet voidaan johtaa johonkin energeettiseen tukokseen / häiriöön. Jos tämä häriö löydetään ja hoidetaan pois, henkilö paranee.

Tätä energiaa kutsutaan nimillä elinvoima, chi, ki, prana jne. kulttuurista riippuen. Monet liikuntamuodot kuten Tai chi, Chi qong jne. parantavat ja vahvistavat ihmisen energiakiertoa.

Hoitoa voidaan suorittaa erilaisin menetelmin ja tekniikoin, riippuen minkälaista vaivaa on hoidetaan. Se voi olla fyysinen kipu, yleinen väsymys tai pahoinvointi, psyykeen ongelmat jne. Usein oireet voivat selkeitä, mutta juurisyy monisyinen. Siksi aina pelkkä hieronta tai jäsenkorjaus ei tehoa riittävän syvältä purkamaan esimerkiksi stressiä tai tunnelukkoa.

Tarkoitukseni energiahoidolla on saada henkilön oma keho toimimaan paremmin ja hoitamaan itse itsensä autonomisen hermoston ja energiakierron vahvistamisella. Keho pystyy mihin vain, mutta joskus se tarvii vähän apua.

Energiahoitoon voi tulla lähes minkä tahansa vaivan vuoksi. Eri tekniikoita käyttäen pyrin löytämään syitä syvemmältä kuten alitajunnan puolelta, ja tasapainottamaan energiakierron. Lyhyesti sanottuna: Kroonisen stressin purkua kehosta.

 

Purentaelimistön hieronta

Purentalihasten käsittely on alati kasvavassa tarpeessa oleva hieronta, jossa yleisimmät syyt ovat:

 • Hampaiden pureminen ja narskuttelu yöllä ja joskus jopa päivällä (Bruxismi)
 • Leuat naksuu avatessa
 • Suu ei aukea kunnolla
 • Suu aukeaa toispuoleisesti tai epätasaisesti
 • Palan tunne kurkussa
 • Pään väärät asennot
 • Toiminnalliset nielemis- ja artikulaatio-onglemat

Hoidan purentaan ja kieleen vaikuttavia lihaksia sekä suun sisäpuolelta, että ulkopuolelta. Niskan, kaulan ja kallonpohjan käsittely kuuluu myös tähän kokonaisuuteen. Tällä hoidolla voi saada tehokkaasti ja spesifisti apua leukojen, pään, purentalihasten sekä kurkun alueen jännityksiin ja oireisiin.

 

Tunnevyöhyketerapia

Tunnevyöhyketerapia on tunnetraumojen purkamiseen keskittyvä koko kehon vyöhyketerapia.

Keskeisessä asemassa on kehon elämänkaareen perustuva tunnemuisti, joka noudattaa 18 vuoden rytmiä. Keho on tunteiden ja elämänkaaren heijastuma ja sen muistia avaamalla kehittyy ihmisen, jatkuvasti muuttuva identiteetti elämänkaarivaiheittain. Jos menneet tapahtumat ovat olleet traumaattisia, niiden uudelleen kokeminen ja tiedostaminen vapauttaa niistä ja ohjaa ihmisen löytämään aidon, jatkuvasti kehittyvän itsensä. Tässä käytetään apuna tunneprosessointia ja tunteiden dynamiikkaa (TUDY®).
Tunnevyöhyketerapia® on reaaliterapiaa. Siinä ei tehdä tulkintoja, vaan mahdollistetaan ihmiselle täysin itseohjautuvasti tapahtuva itseymmärrys ja itsetuntemus, mikä syntyy kehon tunne- ja elämänkaarimuistia vähitellen avaamalla ja jatkuu sen jälkeen ihmisen itsenäisenä tunne- ja identiteettipeilauksena.

Tunnevyöhyketerapia on tehokas keino löytää itsensä, auttaa ihmistä itse hoitamaan omia tunne-elämän ongelmiaan sekä samalla niistä johtuvia fyysisiä vaivoja ja elämänkriisejä. Tunteet varastoituvat kehoon, elimistöön ja hermostoon. Hoito on pitkä ja antoisa prosessi itseen, joka selkeyttää ymmärrystä omasta identiteestiä, hyvinvoinnista ja tunnetyöskentelystä. Hoito tapahtuu sekä dialogin, että kehollisen vyöhyketerapeuttisen opin mukaisesti pehmeästi ja kiirehtimättä.

 

Access Bars®

Access on tietoisuuden kasvattamiseen kehitetty kokoelma työkaluja. Access Bars® hoidossa pääset olemaan tietoinen siitä, mistä olet tietoinen. Hoitojen myötä alkaa selkenemään, mitä kaikkea ylimääräistä päässäsi ja kehossasi on kannettavana ja miten niistä voi päästää irti, vapauttaen hurjan määrän kapasiteettia ja keventäen energiaa. Ymmärrys, miten työlästä on eri ajatuksista, tunteista, asenteista ja mielialoista käsin toimiminen – sen sijaan, että voisit toimia oivaltamisesta, viisaudesta ja sallimisesta käsin.

Vanhat toimintamallit, ajatusmallit ja uskomukset voivat olla meille tässä hetkessä jopa suorastaan haitallista ja pahimmillaan sabotoimme itse omaa elämäämme, olemistamme ja kykyä vastaan ottaa mm. onnea ja rauhaa ja vaurautta, minäkuvan ja itsetunnon vääristyminen jne. Tässä hoidossa hoidetaan stimuloimalla 32 eri pistettä pään alueelta, jotka purkavat näitä aivoihimme ja kehoomme ohjelmoituja haitallisia malleja. Hoito tapahtuu hoitopöydällä selinmakuulla ja on hyvin rentouttava. Hoito sopii jokaiselle, olit sitten mm. yli- tai alivireystilassa tai podet ahdistusta ja voimakasta epätasapainoa tai taipuvainen ylianalysointiin ja kehoyhteys tuntuu heikolta.

Access Bars®️ -hoidossa

 • keho ja mieli rentoutuu
 • stressi ja ylivirittyneisyys vähenee
 • ajatukset selkiytyvät ja rauhoittuvat
 • toimintakyky paranee
 • ahdistus ja masennus helpottuu
 • ADHD -oireet helpottuvat
 • keskittymiskyky paranee
 • unen laatu paranee
 • paniikkioireet helpottuvat
 • kehon energiavirtaus tasapainottuu